Čustvena lestvica

Čustvena lestvica nam pomaga pri razumevanju čustev.