SVOBODA, RAST IN RADOST

Rastete in napredujete vsak dan, ves dan. Če boste namenili več vaše pozornosti radosti in svobodi, bo osebna rast sledila.

Video: izvzet iz Youtube kanala Ashvata.

*Področje osebna rast