PLUJTE S TOKOM V SMERI ZDRAVJA

Vedno imate nadzor nad svojim počutjem in vaše telo ima vsa sredstva, da se samo uravnovesi.

Video: izvzet iz Youtube kanala Ashvata.

*Področje zdravje